ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน (รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สตง.รับรองงบ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2020 เวลา 11:55 น.

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน (รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 สตง.รับรองงบ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์