ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Administrator 30
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน Administrator 26
23 ประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง Administrator 23
24 ประชาสัมพันธ์ หนังสือขอให้เสนอแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) Administrator 32
25 ประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน Administrator 21
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Administrator 27
27 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 33
28 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และผู้นำหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง Administrator 38
29 ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง Administrator 32
30 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 Administrator 27
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์