รวมภาพวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2010 เวลา 14:27 น.

 

 สืบสานวัฒนธรรม ห่วงใยผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป การที่ประเทศไทยจัดให้มีวันผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นด้วยมติของ

 องค์การสหประชาติ ที่จัดการประชุมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านสังคม ครอบครัวและประเทศชาติ ทาง อบต.หนองระเวียงจึงเล็งเห็นความสำคัญ

ของผู้สูงอายุจึงได้มีการ จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการให้ลูกหลานได้รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อความเป็น ศิริมงคล แก่ชีวิต และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราชายไทยเพื่อมิให้เสื่อมหายไป

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 10:57 น.
 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์