โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

 

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมีนโยบายในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพิมายเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกว่าว เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2553

 

 

 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์