นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเรา
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหนองระเวียงเป็นประธานเปิดงาน

"นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงของเรา"

 

 


ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อัครศาสนูปถัมภก

พระราชกรณียกิจ
ด้านการส่งเสริม และการพัฒนาการศึกษาของชาติ
 

พระราชประวัติ

พระราชประวัติด้านการศึกษา
 

ชมภาพบรรยากาศ "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเรา"
 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์