โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง-หมู่ที่-6-(บ้านหนองระเวียง)-และภาพวันเด็กแห่งชาติ-2555

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กแก่งชาติ

 

คลิกเพื่อชมภาพ

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 6 (บ้านหนองระเวียง)

คลิกเพื่อชมภาพ

วันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ.2555

 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์