ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

ส่วนโยธา
เขียนโดย Administrator   


 

ส่วนโยธา

 
นายปฐมพงษ์  รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง
นายช่างโยธา

นางสาวภัทราพร  เชิญกลาง
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสุวัฒน์  รักษาไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     

 

 กลับ

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง