ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย Administrator   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวสุชาดา  สมสวนจิต

ปลัด อบต.
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 กลับ

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง