ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

ผู้บริหาร
เขียนโดย Administrator   

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

 

 
นายอุดมเดช สว่างจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายวันชัย จันทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายปราณีศิลป์  ปราสาทสูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายจรูญ  บัวทองหลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง