ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      พ.ศ. 2558-2560

ประกาศแผนสามปี
ประกาศแผนยุทธศาสตร์
      การพัฒนา

ประกาศแผนการดำเนินงาน
ประกาศติดตามและประเมินผล
ประกาศข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2558
รายละเอียดงบประมาณราย
      จ่ายทั่วไปสำนักงานปลัดประจำปี
      งบประมาณ 2558

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

ผลการปฏิบัติงาน 2557
ผลการปฏิบัติงาน 2556
แผนการดำเนินงาน 2557
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
      2558-2560

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2557-2559

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2554-2556

แผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี
        2556-2558

การติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนา อบต.ปี 2552

 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ
        ปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2553

รายงานสถานการณ์รอบวัน

Designed by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ งานแข่งขันเรือประเพณี 7 ฝีพาย ครั้งที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 ในวันที่ 27-28 พฤศจิการยน 2554 ณ สระน้ำบ้านหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
ประชาสัมพันธ์ งานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 PDF พิมพ์ อีเมล

 

การแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2554 ณ สระน้ำบ้านหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา "หนองระเวียงเกมส์" ครั้งที่ 12 PDF พิมพ์ อีเมล

 

การแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "หนองระเวียงเกมส์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีความรักสามัคคี

 
ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2554

 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2554 องค์การบริหารส่นตำบลหนองระเวียง

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง

 

กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2554  ศูย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองระเวียง

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

เช็ค Email

เช็ค Email

บุคคลออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2553