ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      พ.ศ. 2558-2560

ประกาศแผนสามปี
ประกาศแผนยุทธศาสตร์
      การพัฒนา

ประกาศแผนการดำเนินงาน
ประกาศติดตามและประเมินผล
ประกาศข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2558
รายละเอียดงบประมาณราย
      จ่ายทั่วไปสำนักงานปลัดประจำปี
      งบประมาณ 2558

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

ผลการปฏิบัติงาน 2557
ผลการปฏิบัติงาน 2556
แผนการดำเนินงาน 2557
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
      2558-2560

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2557-2559

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2554-2556

แผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี
        2556-2558

การติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนา อบต.ปี 2552

 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ
        ปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2553

รายงานสถานการณ์รอบวัน

Designed by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเรา
เขียนโดย Administrator   

นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหนองระเวียงเป็นประธานเปิดงาน

"นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2553 อีเมล

ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเรา

 
ประกาศสมัครสอบงานราชการ
 
กิจกรรมขึ้นทะเบียนและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:54 น.

ขึ้นทะเบียน 

 

ภาพกิจกรรมการขึ้นทะเบียน การประชุมประชาคมและตรวจแปลงเกษตรกร

   ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมโครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งปี2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:54 น.

 

นายอุดมเดช  สว่างจิตร นายก อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย

เปิดงานโครงการอบรมการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง 

มันสำปะหลัง ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

เช็ค Email

เช็ค Email

บุคคลออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2553