ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      พ.ศ. 2558-2560

ประกาศแผนสามปี
ประกาศแผนยุทธศาสตร์
      การพัฒนา

ประกาศแผนการดำเนินงาน
ประกาศติดตามและประเมินผล
ประกาศข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2558
รายละเอียดงบประมาณราย
      จ่ายทั่วไปสำนักงานปลัดประจำปี
      งบประมาณ 2558

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

ผลการปฏิบัติงาน 2557
ผลการปฏิบัติงาน 2556
แผนการดำเนินงาน 2557
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
      2558-2560

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2557-2559

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2554-2556

แผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี
        2556-2558

การติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนา อบต.ปี 2552

 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ
        ปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2553

รายงานสถานการณ์รอบวัน

Designed by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งเรือประเพณี 7 ฝีพาย ครั้งที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012 เวลา 00:00 น.

 

  

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง-หมู่ที่-6-(บ้านหนองระเวียง)-และภาพวันเด็กแห่งชาติ-2555

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กแก่งชาติ

 

คลิกเพื่อชมภาพ

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 6 (บ้านหนองระเวียง)

คลิกเพื่อชมภาพ

วันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ.2555

 
ภาพกิจกรรม 5 ธันวาคม 2554

คลิกเพื่อชมภาพ

พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

คลิกเพื่อชมภาพ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

 
กิจกรรม หนองระเวียงเกมส์ และการแข่งเรือ 7 ฝีพาย

คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพกิจกรรม หนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 12

คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพกิจกรรม การแข่งเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

เช็ค Email

เช็ค Email

บุคคลออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2553