กิจกรรมปลูกป่า ธนาคารโอโซน 27-28 มิถุนายน 2553 พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:34 น.

 

 กิจกรรมปลูกป่า ธนาคารโอโซน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2553  

 

 

 

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนในตำบลหนองระเวียงและหน่วยงานทุกภาคส่วนในตำบล อาทิเช่น บ้าน วัด ส่วนราชการต่างๆ  รวมไปถึงด้านทหาร  ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่า ธนาคารโอโซน ในครั้งนี้  เราขอสรุปเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้นะขอรับกระผม